موارد معاف از بیمه تامین اجتماعی

 1. بازخرید ایام مرخصی؛

 2. هزینه عائله‌مندی؛

 3. هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛

 4. عیدی و پاداش آخر سال؛

 5. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛

 6. حق شیر؛

 7. پاداش نهضت سوادآموزی؛

 8. حق تضمین کسر صندوق؛

 9. خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛

 10. پاداش افزایش تولید

  موارد معاف از مالیات حقوق

  1. معافیت سالانه که توسط دولت اعلام می‌شود و برای سال1400 رقم 480 میلیون ریال در کل سال است.

  2. سنوات، خسارت اخراج، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، حقوق بازنشستگی یا مستمری پرداختی به وراث که به هنگام بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.

  3. هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت

  4. عیدی و پاداش اخر سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه

  5. مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت سالانه

  6. هزینه‌های درمان (شامل دو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند؛ و بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده)

  7. حقوق نیروهای مسلح

  8. غیر از موارد ذکر شده کلیه‌ی پرداختی‌های مستقیم به کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن از حقوق کارمندان کسر و تا پایان ماه بعد به حساب دارایی واریز گردد.

معافیت بیمه

محاسبه نرخ حق بیمه

نرخ حق بیمه برچه مبنایی و چگونه محاسبه می‌شود؟

در مشاغل عادی، مجموع نرخ حق بیمه 30 درصد از کل حقوق و دستمزد و مزایاست و این 30 درصد شامل موارد زیر است:

 • 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما، که وظیفه قانونی پرداخت آن را بر عهدهٔ کارفرماست.

 • 7 درصد حق بیمه سهم کارگر ، که وظیفه قانونی پرداخت آن بر عهده کارکنان است و معمولاً از دریافتی‌های ماهانه کارکنان کسر می‌شود.

 • 3 درصد حق بیمه بیکاری، که این مورد نیز در عهده قانونی کارفرماست.

سه گروه بازنشستگان و ازکارافتادگان، اتباع خارجی و بیمه‌های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد از پرداخت حق بیمه بیکاری معاف هستند.