سامانه های سازمان تامین اجتماعی

بیمه بیکاری

1398-02-26|بدون دیدگاه

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری: بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای [...]

آموزش ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه

1398-04-23|بدون دیدگاه

بیمه تامین اجتماعی و ثبت کارگران و پرداخت حق بیمه‌، از الزامات کارفرمایان در قانون کار بوده که اکثر فرآیندهای آن به‌صورت الکترونیکی قابل اجرا است. بیمه تامین اجتماعی و قوانین ثبت و پرداخت آن [...]

مشاغل سخت و زیان آور (شرایط بازنشستگی ، سوالات مربوطه و لیست مشاغل)

1398-02-26|بدون دیدگاه

          1 -  کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟ کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار [...]

روش حسابرسی و محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی در انواع قرارداد

1398-01-25|بدون دیدگاه

قرارداد های مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند: بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی [...]

حسابرسی تامین اجتماعی

1398-01-25|146 دیدگاه

حسابرسی تامین اجتماعی در راستای ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام می شود.بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی " کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در [...]