با بیش از33 سال تجربه و تسلط کامل به امورمالی ، اداری ، حسابداری ، نرم افزارهای مالی ، امور بانکی ، پرسنلی ، کلیه امور مالیاتی(عملکرد،فصلی،ارزش افزوده، تکلیفی ، حقوق) ، امور بیمه ای ، امور تاسیس ،ثبت و تغییرات شرکتها ، امور حقوقی ، رتبه بندی پیمانکاران ، و امور استخدامی و قانون و روابط کار ، امور قراردادها و آئین نامه ها ، ذیلا برخی از سوابق و تجربیات خود را جهت اطلاع شما اعلام می داریم

  • بیش از 33 سال فعالیت در صندوقهای قرض الحسنه ، شرکتهای بازرگانی ،پیمانکاری، خدماتی ،تولیدی ، فروشگاهها و … درزمینه (مدیریت مالی – حسابداری – اداری و پرسنلی)

  • بیش از 33 سال فعالیت در ارتباط با سازمان امورمالیاتی ، تامین اجتماعی ، ثبت اسناد و دادگستری و آشنائی و تسلط کامل به ضوابط و قوانین و مسائل مرتبط با آنها .

  • تجربه طولانی و سابقه بیش از 33 سال در طراحی سیستم اداری و مالی ، نصب ،آموزش و پشتیبانی نرم افزار های مالی و اداری ، طراحی فرمها ، آئین نامه ها ، قراردادهای مختلف ، پیگیری امور حقوقی و قضائی در موسسات و شرکتهای مختلف با زمینه کاری مختلف .

  • تدوین آئین نامه های مختلف وام – شرح وظایف و ضوابط و مقررات داخلی صندوقهای قرض الحسنه استان همدان

  • بنیانگذاری و تاسیس انجمن صنفی صندوقهای قرض الحسنه استان همدان و ریاست هیئت مدیره این انجمن از سال۱۳۸۶ تاکنون وعضویت در کارگروه صندوقهای قرض الحسنه استان همدان در استانداری از سال ۱۳۸۶ تاکنون

  • نصب و راه اندازی نرم افزارهای (بانکداری – حسابداری – نمونه امضاء – بروات – قرعه کشی – حقوق و مزایا – تلفن بانک و معوقات گویا و …) برای صدها صندوق قرض الحسنه در سطح کشوری و خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی به صندوقها

  • بنیانگذاری و تاسیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان همدان و ریاست هیئت مدیره این انجمن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و دبیری انجمن تاکنون .

  • عضویت در کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان همدان در استانداری از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰