تخصص و مهارت فقط و فقط زمانی ارزشمند است که با ویژگیهای صداقت،فروتنی،مرام و مردم داری ،تعهد و احساس مسئولیت و دلسوزی،نظم و انضباط ،فن بیان، روابط عمومی ،اطلاعات و معلومات عمومی،منطقی بودن،پرهیز از ناسازگاری ،پرهیز از نزارع و درگیری و خلاصه اینکه با رفتارو گفتار و پندار نیک همراه باشد.

1- درخواست استخدام(کارمند پیگیر امور مالی و اداری)-کلیک فرمائید.

خلاصه وظائف و توانمندی مورد انتظار(رفت و آمد و مراجعه به ادارات امور مالیاتی،تامین اجتماعی،پست،صنعت معدن و …  پیگیری پرونده ها،ابلاغیه ها،دعوت نامه ها و امور محوله از سوی مدیریت شرکت .تسلط نسبی به آفیس(ورد و اکسل) پیگیری ارسال و مراسلات و امور پستی،ثبت اطلاعات در سامانه ها ،پاسخگوئی تلفنی و حضوری به مشتریان و مراجعین شرکت ،بایگانی،تنظیم و زمان بندی و یادآوری قرارهاوجلسات و …).هزینه رفت آمد به ادارت و هزینه آژانس برعهده شرکت می باشد.

2- درخواست استخدام(حسابدار)– کلیک فرمائید

خلاصه و اهم وظائف و توانمندی مورد انتظار:(تسلط به مفاهیم ،اصول و استانداردهای حسابداری- تسلط به ثبت و طبقه بندی و بایگانی رویدادهای مالی،تسلط به گزارش گیری مالی و پلمپ و تحریر دفاتر – تهیه سربرگ‌ها، فرم‌ها، کارت‌ها، اوراق و دفاتر مختلف مالی مورد انتظار شرکت  – تسلط به نرم افزار حسابداری – آشنائی به ضوابط و مقررات و قوانین و سامانه های مالیاتی ،تامین اجتماعی و روابط کار ، قانون تجارت و … ) 

3- درخواست کارآموزی – کلیک فرمائید

توضیح : برای کارآموزی هزینه ای از کارآموزان دریافت نمی گردد . ضمنا در دوره کارآموزی هیچ حقوق و مزایائی به کارآموزان پرداخت نمی گردد.(در یک دوره 3تا4ماهه مفاهیم حسابداری،امورمالیاتی،تامین اجتماعی،روابط کار و نرم افزار حسابداری و .. آموزش داده می شود و سپس کارآموزان آموخته های خود را بصورت عملی بکار می گیرند.درپایان دوره کارآموزی اگر برای مجموعه های طرف قرارداد شرکت حسابدار نیاز باشد از بین کارآموزان واجد شرایط معرفی می گردند و اگر سطح توانمندی آنان خیلی قابل قبول باشد بعنوان همکار حسابدار در شرکت ما استخدام خواهند گردید. درواقع دوره کارآموزی ترکیبی از آموزش و بکارگیری آموخته ها بصورت عملی خواهد بود.و در این دوره به هیچ وجه روابط کارگری و کارفرمائی بین کارآموز و شرکت برقرار نخواهد بود .