معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف از تمدیدنشدن تعیین و اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای اصناف بنابر قانون بودجه ۹۹ خبر داد.

محمد مسیحی در نامه خود آورده است:

همانگونه که مستحضرید در قالب قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ با اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین و اعمال ضریب برای مالیات برارزش افزوده، نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای برخی از اصناف اقدام و بنا بر اختیار حاصله از بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های حائز شرایط، طی دستورالعمل شماره ۲۳۰/۴۸۵۷۴/د مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۷ (تصویر پیوست) ابلاغ شد.

با عنایت به اینکه به منظور تداوم بهره مندی اصناف از مقررات موصوف، استمرار اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده ( تعیین ضریب ارزش افزوده ) در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم گردید، لکن به تصویب نرسید؛ مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت به گروه های ذینفع از جمله فروشندگان آهن آلات، سنگ بری ها، رسته های مختلف بنکداری و عمده فروشان و … که در سال های گذشته از ظرفیت مزبور استفاده نموده اند، اعلام گردد تا گروه های یاد شده همانند سایر مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اجرای مقررات قانون مالیات برارزش افزوده از جمله درج مالیات و عوارض ارزش افزوده ذیل صورتحساب های فروش صادره و مطالبه و وصول آن از خریداران و مستند سازی مالیات و عوارض پرداختی در زمان خرید اقدام نمایند.