قانون تجارت

باب اول تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجركسي [...]