ثبت نام برای کلاس آموزشی رایگان نرم افزار حسابداری قیاس

"ضروری" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

بارگذاری تصویر کارت ملی - حجم حداکثر500کیلوبایت
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
بارگذاری تصویر فیش واریزی - حجم حداکثر500کیلوبایت
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.