فایل راهنمای کالا و خدمات 

درگاه شناسه کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی  جهت دریافت شناسه کالاهاو خدمات عمومی

ورود به سامانه جامع تجارت جهت ثبت و اخذ شناسه کالا بصورت اختصاصی

درگاه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران – راهنمای دریافت شناسه خدمت در صفحه اصلی سامانه جامع تجارت ntsw.ir در بخش مستندات عمومی در اختیار کاربران قراردارد .