آیا کد آیسیک در مالیات همان اینتاکد است؟

کد آیسیک (ISIC) نوعی طبقه بندی بین المللی بر مبنای نوع فعالیت مشاغل اقتصادی است؛ که مشخصات دقیق فعالیت اقتصادی را بیان می‌کند.

از آنجا که معرفی مشاغل با کمک کد آیسیک (ISIC) ابهاماتی برای سازمان مالیاتی به همراه داشت، این سازمان به منظور شناسایی کامل فعالیت‌های اقتصادی، اینتاکد مالیاتی را جهت استفاده در کشور معرفی نمود. به این ترتیب کد آیسیک (ISIC) همان اینتاکد نیست؛ اما اینتاکد به سادگی قابل انطباق با کد آیسیک است.

برای انجام فعالیت اقتصادی در نظام مالیاتی ایران دریافت اینتاکد مالیاتی کافی است.

سعی کنید فعالیتی را که با توجه به نوع کار شما می باشد انتخاب کنید که امکان اثبات آن وجود داشته باشد. در غیراینصورت امکان تشخیص ممیز براساس برداشت های وی وجود دارد.

لازم به توضیح است ضرایب مالیاتی جدید تحت عنوان سود فعالیت دیگر توسط سازمان در دسترس عموم قرار نگرفته بود و تنها ممیزان مالیاتی دسترسی به اطلاعات آن داشتند . این درحالی می باشد که براساس رای دیوان عدالت اداری سازمان ملزم به اطلاع رسانی نسبت سود فعالیت سال ۱۴۰۰ یا همان مبناهای سود فعالیت گردید و این مهم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ اتفاق افتاد و اطلاعات جامع سود فعالیت مورد استناد سازمان امور مالیاتی در سه بخش نسبت سود فعالیت بخش تولید ، نسبت سود فعالیت بخش خدمات، نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی برای عموم منتشر گردید .

دانلود دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش تولیدی

دانلود دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش خدماتی

دانلود دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ – بخش بازرگانی